ប្រព័ន្ធខ្សែរភ្លើង

មាននាទីជាអ្នកផ្ដល់ នូវតំណរភ្ជាប់ ទៅកាន់ ឧបករណ៍ហ្គាស ទាំងអស់ អោយទៅជា ប្រព័ន្ធដំណើរការ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ឆ្នាំងហ្គាស

មានតួនាទី ជាអ្នកបំលែង នូវឧស្ម័នហ្គាស អោយក្លាយទៅជា សំពាធហ្គាស ដែលមានលក្ខណៈ ថាមពលពេញលេញ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ទៅតាមតំរូវការ របស់ប៊ិចហ្គាស។

បទបញ្ជា (ECU)

មានតួនាទី ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ទៅលើ ប្រព័ន្ធដំណើរការ ទាំងអស់ របស់ឧបករណ៏ ដែលបានបំពាក់ លើយានយន្ដ ព្រមទាំងជាអ្នក ដើរតួរនាទី យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការចែកចាយហ្គាស ទៅតាមតំរូវការ របស់ម៉ាស៊ីនយានយន្ដ ទៀតផង….។

ប៊ិច ហ្គាស (INJECTOR)

មានតូរនាទី ជាអ្នកស្រូបយក នូវថាមពល នៃសំពាធហ្គាស ពីឆ្នាំងហ្គាស តាមរយៈ ការបញ្ជាផ្ទាល់ ពីបត់បញ្ជា។

ម៉ាប សិនស័រ (MAP SENSOR)

មានតួរនាទី ជាអ្នកស្រូបយក ខ្យល់ ពីម៉ាស៊ីនយានយន្ដ និង ជាអ្នក ផ្លាស់ប្ដូរថាមពល ពីសាំង ទៅហ្គាស។

តំរ៉ង ហ្គាស (GAS FILTER)

មានតួរនាទី ជាអ្នកច្រោះសំអាតហ្គាស និងត្រងយក ភាពកខ្វក់ របស់ហ្គាស មិនអោយចូល ទៅក្នុងឆ្នាំងហ្គាស ព្រមទាំង អាចជួយអោយប៊ិចហ្គាស ប្រើប្រាស់បានយូរ ទៀតផង។

កុងតាក់ ហ្គាស (SWITCH)

មានតួរនាទីជាអ្នក ផ្លាស់ប្ដូរថាមពល ពីសាំងទៅហ្គាស ឫ ពីហ្គាស ទៅសាំង តាមរយៈ ការចុចប៊ូតុង និង សំគាល់បរិមាណហ្គាស នៅក្នុងធុង។

ធុងហ្គាស

មានចាប់ពី ២៤លីត្រ ដល់ ១១៤លីត្រ

ធុងហ្គាស

មានចាប់ពី ២៥លីត្រ ដល់ ២៣០លីត្រ

សៀវភៅធានា

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ នូវសៀវភៅធានា មួយក្បាលនេះ ជារៀងរាល់ពេល ដែលលោកអ្នក មកទទួល សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្ធហ្គាសរថយន្ត។

ចុចទីនេះដើម្បីបើកមើល!