ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃអាទិត្យ  7:30AM – 6:00PM

ទីតាំងធំ

វិថី ១៩៨៦, ខ័ណ្ឌ សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

សាខាទូទាំងប្រទេស

ទូរស័ព្ទបន្ទាន់

អីុុម៉ែល: info@mengdyeuropegas.com

ម៉េង ឌី​ (ផ្នែកបច្ចេកទេស): 012 924 150

ផ្នែកលក់ : 012  77 14 00

សេវាកម្ម

បំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស

លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជ៍យ៉ាងច្រើនពីការបំពាក់ប្រព័ន្ធហ្គាស ។

លំអិត →

ធុញនឹងការចាកសាំងច្រើនដង់ ឬប្រឈមនិងការបើកបររតាមផ្លូវដែលមិនមានស្ថានីយចាក់សាំង?
ម៉េង ឌីអឺរ៉ុបហ្គាសជាដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់លោកអ្នកបើកបរបានឆ្ងាយគុណនឹង២ដង។

ត្រួតពិនិត្យ

ត្រួតពិនិត្យយានយន្ដដើម្បីសុវត្ថភាពក្នុងការបើកបរ ។

លំអិត →

ត្រួតពិនិត្យយានយន្ដដើម្បីសុវត្ថភាពក្នុងការបើកបរ ។

សេវាកម្មផ្សេងៗ

យានដ្ឋាន ម៉េង ឌី ផ្ដល់ជូនគ្រប់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងយានយន្ដរបស់លោកអ្នក ។

លំអិត →

យានដ្ឋាន ម៉េង ឌី ផ្ដល់ជូនគ្រប់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងយានយន្ដរបស់លោកអ្នក ។

ដៃគូររបស់យើង